REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
10000 Zagreb, Ilica 3
Internetske stranice: www.dzs.hr
Obrazac SRM
Istraživanje se provodi na temelju
Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2015. godinu (NN, br. 21/15.).
TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ O SLOBODNIM RADNIM MJESTIMA ZA 2015.
Obveza podnošenja izvještaja temelji se na članku 38. Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09. i 59/12.). Odbijanje davanja podataka, davanje nepotpunih i netočnih podataka ili nedavanje podataka u propisanom roku povlači kaznene odredbe iz članaka 69. i 70. navedenog Zakona.
Podaci koje dajete u ovom izvještaju koristit će se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni.

Upitnik

Cilj istraživanja jest prikupljanje statističkih podataka o popunjenim i slobodnim radnim mjestima po mjesecima i rodovima zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja (NN, br. 147/10.), usklađenoj s ISCO-08 kako bi se dobili međunarodno usporedivi pokazatelji temeljeni na zajedničkoj, usklađenoj metodologiji.

Radi lakšeg ispunjavanja podataka u obrascu, molimo da se poslužite tablicom na zadnjoj stranici obrasca u kojoj smo izdvojili neke od primjera konkretnih zanimanja uključenih u pojedine rodove zanimanja Nacionalne klasifikacije zanimanja.

Odabir izvještajnih jedinica za ovo istraživanje temelji se na uzorku.

Izvještaj podnose sve uzorkom izabrane pravne osobe (trgovačka društva, poduzeća, ustanove, tijela, fondovi, udruge i organizacije).

Traženi podaci odnose se na kalendarsku godinu 2015. i ispunjavaju se za svaki mjesec, a dostava podataka i obrada je tromjesečna.

Ako ne možete ispuniti elektronički obrazac, podatke možete dostaviti poštom, tako da ovjerenu presliku dostavite na Državni zavod za statistiku, Odjel statistike tržišta rada, Branimirova 19-21, 10000 Zagreb ili telefaksom na broj (01) 4812-585.

Za dodatne informacije ili pomoć pri ispunjavanju upitnika nazovite na telefonske brojeve (01) 4893-443/445/488/453.    Molimo Vas, ispunite upitnik.